Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

28.08.2020

Ansökan om statsunderstöd för En läsande kommun har förlängts till 17.9.2020

Läsrörelsen utmanar alla finländska kommuner att delta i arbetet för att främja läskunnighet – ansökningstiden för statsunderstödet för Läsrörelsens program En läsande kommun har förlängts fram till 17.9.2020. Sammanlagt 800 000 euro har reserverats för understödet som kan sökas av kommuner och samkommuner.

Finansiering beviljas för verksamhet som genomförs av läskunnighetsnätverk som kommunerna bildar.

Syftet med verksamheten som beviljas Läsrörelsens understöd ska vara att stärka och främja de lokala strukturerna för läsning samt det regionala nätverkssamarbetet för att främja läskunnigheten hos barn, unga och vuxna.

Finansiering för En läsande kommun tilldelas sådana läskunnighetsnätverk som bildas regionalt och som består av 20 till 40 kommuner per nätverk. Finansiering kan i mån av möjlighet även beviljas för verksamhet inom mindre nätverk.

Nätverksprojekten inom En läsande kommun utser en läsagent som främjar samarbetet mellan regionens kommuner, samt kartlägger och utvecklar regionala och lokala strukturer för att främja läskunnigheten över förvaltningsgränserna. Finansieringen kan också användas för att ordna evenemang och producera material som berör läskunnighet.

– I kommunerna är resurserna för läskunnighetsfrämjande arbete ofta små men målen är ändå desamma.

Det finns tydliga fördelar med att jobba i stora nätverk: tillsammans kan man utarbeta modeller eller strategier utgående från erfarenheter och forskning. Goda exempel på samarbete mellan kommunerna är till exempel effektivare samarbete mellan biblioteket och skolorna eller utveckling av läskunnighetsfrämjande tjänster som riktar sig till familjerna, säger koordinator Pia Lumme.

Med verksamheten strävar man efter att finna nya sätt att främja barns och ungas läskunnighet i samarbete med kommunala och regionala aktörer. Målet är att uppnå en systemisk förändring, som ska synas i form av tydligare gemensamma mål och åtgärder över förvaltnings- och kommungränserna.

Användningstiden för den beviljade finansieringen pågår fram till 31.12.2021.

Verksamheten inom programmet En läsande kommun koordineras och stöds av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen.

Ytterligare information

  • koordinator Pia Lumme, tfn 029 533 1809
  • koordinator Belinda Kardén, tfn 029 533 1827 (Läsrörelsen på svenska)
  • assistent Johanna Osváth, tfn 029 533 1876
  • undervisningsrådet Minna Harmanen, tfn  029 533 1481
  • undervisingsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi

Statsunderstöd för En läsande kommun
https://www.oph.fi/sv/funding-release/starkare-strukturer-framjande-av-lasandet-genom-en-lasande-kommun-natverksarbete

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi