Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin 2030

Den nationella läskunnighetsstrategin synliggör det arbete som görs för att främja barns och ungas läskunnighet. Den ger också nya möjligheter för att främja läskunnigheten bland vuxna och äldre.

Nationella läskunnighetsstrategin 2030 publiceras den 16.11.2021 på Utbildningsstyselsens webbsida. 

Läs Nationella läskunnighetsstrategin 2030


 

 

PROGRAM

13.00 Avaussanat / Öppningsord
Minna Kelhägeneraldirektör för Utbildningsstyrelsen samt ordförande i styrgruppen för den nationella läskunnighetsstrategin

 13.15-13.30 Tulevaisuuden lukutaito ja lukutaitotyö / Framtidens läskunnighet och läsfrämjande arbete
Li Anderssonundervisningsminister, Undervisnings- och kulturministeriet

13.30 Puheenvuorot lukutaitostrategiatyöstä / Talturer gällande arbetet kring läskunnighetsstrategin
Mitä on monilukutaito ja miten sitä tulisi edistää? / Vad är multilitteracitet och hur bör den främjas?
Sari Sulkunen, forskare, biträdande professor, Jyväskylä universitet

Kansallinen lukutaitostrategiaprosessi: mitä olemme oppineet lukutaidosta ja lukutaitotyöstä?   / Processen kring den nationella läskunnighetsstrategin: vad har vi lärt oss om läskunnighet och det läsfrämjande arbetet?
Juhana Lassilaombudsman, Suomen Kulttuurirahasto
Ilmi Villacís, verksamhetsledare, Läscentrum

14.00-14.10 Paus

14.10 Kansallinen lukutaitostrategia: Sivistystä, tasa-arvoa ja hyvinvointia lukutaidosta (lyhyitä ryhmäkeskusteluja) / Den nationella läskunnighetsstrategin: Bildning, jämlikhet och välfärd genom läskunnighet (korta gruppdiskussioner)

Eeva-Johanna Eloranta, riksdagsledamot
Katarina von Numers-Ekman, ombudsman, Svenska Kulturfonden
Mikko Aro, professor, Jyväskylä universitet

14.45
Matias Laivamaaklasslärare, pappa, studerande, (Videohälsning)
Sanna Paljakkaläsagent i En läsande kommun –nätverken
Otto Rantanenung läsare och skrivare
Ulla Siimesverksamhetsledare, Centralförbundet för Barnskydd

15.10 Päätössanat ja koonti / Slutord och sammanfattning

15.15 Tilaisuus päättyy / Tillställningen tar slut

Som tillställningens konferencierer fungerar Läsrörelsens koordinator Pia Lumme och undervisningsrådet Pamela Granskog.

#KansallinenLukutaitostrategia #lukutaito #monilukutaito #NationellaLäskunnighetsstrategin #läskunnighet #multilitteracitet

Lukutaitostrategian kuva yhteistyökumppaneille