Dela

facebook icon twitter icon

Utarbetandet av den nationella läskunnighetsstrategin 2021

Utbildningsstyrelsen har tillsatt en styrgrupp och en projektgrupp för arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin. Läskunnighetsstrategin breddar och preciserar de riktlinjer som Läskunnighetsforum har fastställt och som har utgjort utgångspunkten för Läsrörelsens läskunnighetsfrämjande arbete sedan år 2019.  I samband med utarbetandet av läskunnighetsstrategin kommer man att höra sakkunniga vid olika instanser samt barn och unga. Diskussionsmöten ordnas under april månad.