Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin

04.11.2021

Den nationella läskunnighetsstrategins publiceringstillfälle 16.11.2021

Välkommen att följa med läskunnighetsstrategins publiceringstillfälle den 16.11 kl. 13-15.15. Programmet innehåller färska tankar kring läskunnighet och utvecklande av det läsfrämjande arbetet inför år 2030.

Tillställningen strömmas live och kan ses via Bibliotekskanalens webbsida: www.kirjastokaista.fi/live
Då sändningen börjar öppnas också ett kommentarsfält bredvid livesändningen, där tittarna kan delta med kommentarer och frågor.

 

PROGRAM

13.00 Avaussanat / Öppningsord
Minna Kelhä, generaldirektör för Utbildningsstyrelsen samt ordförande i styrgruppen för den nationella läskunnighetsstrategin

 13.15-13.30 Tulevaisuuden lukutaito ja lukutaitotyö / Framtidens läskunnighet och läsfrämjande arbete
Li Andersson, undervisningsminister, Undervisnings- och kulturministeriet

13.30 Puheenvuorot lukutaitostrategiatyöstä / Talturer gällande arbetet kring läskunnighetsstrategin
Mitä on monilukutaito ja miten sitä tulisi edistää? / Vad är multilitteracitet och hur bör den främjas?
Sari Sulkunen, forskare, biträdande professor, Jyväskylä universitet

Kansallinen lukutaitostrategiaprosessi: mitä olemme oppineet lukutaidosta ja lukutaitotyöstä?   / Processen kring den nationella läskunnighetsstrategin: vad har vi lärt oss om läskunnighet och det läsfrämjande arbetet?
Juhana Lassila, ombudsman, Suomen Kulttuurirahasto
Ilmi Villacís, verksamhetsledare, Läscentrum

14.00-14.10 Paus

14.10 Kansallinen lukutaitostrategia: Sivistystä, tasa-arvoa ja hyvinvointia lukutaidosta (lyhyitä ryhmäkeskusteluja) / Den nationella läskunnighetsstrategin: Bildning, jämlikhet och välfärd genom läskunnighet (korta gruppdiskussioner)

Eeva-Johanna Eloranta, riksdagsledamot
Katarina von Numers-Ekman, ombudsman, Svenska Kulturfonden
Mikko Aro, professor, Jyväskylä universitet

14.45
Matias Laivamaaklasslärare, pappa, studerande, (Videohälsning)
Sanna Paljakkaläsagent i En läsande kommun –nätverken
Otto Rantanen, ung läsare och skrivare
Ulla Siimes, verksamhetsledare, Lastensuojelun keskusliitto

15.10 Päätössanat ja koonti / Slutord och sammanfattning

15.15 Tilaisuus päättyy / Tillställningen tar slut

Som tillställningens konferencierer fungerar Läsrörelsens koordinator Pia Lumme och undervisningsrådet Pamela Granskog.