Dela

facebook icon twitter icon

För familjer

Läsrörelsen vill främja läsning och läskunnighet i Finland tillsammans med familjerna.

Här finns information om,

 • varför det är viktigt med läskunnighet
 • hur man kan inspirera barn till att läsa
 • hur ni kan hitta gemensam läsning
 • hur ni upprätthåller intresset för läsning

 

Välkommen med!

 

Varför är det viktigt med läskunnighet?

 • Barns läsning har ett samband med bättre skolframgång och en positiv attityd till skolan. Barn som man regelbundet läser högt för har en mer utvecklad känsla för rättvisa och klarar sig bättre i grupp.
 • Barnets fantasiförmåga, medkänsla och empatiförmåga stärks, ordförrådet växer och uttrycksförmågan förbättras.
 • Läsning kan för barnet vara ett roligt tidsfördriv och fungera avkopplande innan läggdags.
 • Genom läsning lär man sig nya saker.
 • Högläsning är ett sätt för barnet att bearbeta olika känslor, såsom rädsla och spänning, i en trygg miljö tillsammans med en vuxen.
 • Högläsning hemma stärker relationerna inom familjen.
 • Läskunnighet är en förutsättning för jämlikhet och demokrati: alla bör ha samma förutsättningar för att klara sig i livet.
 • Läsningen behöver inte ha ett mål. Läskunnighet är en mänsklig rättighet.

 

Mera information om läsning för barn finns på sidan Läs för barnet

 

Ovannämnda fakta baserar sig på forskningsresultat, bl.a. följande:

Leino, Nissinen, Puhakka, Rautopuro (2017): Lukutaito luodaan yhdessä. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016).
Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos
Läs rapporten

Nuorten media-arki ja lukutaito : PISA 2015
Läs rapporten

Läscentrums 10 fakta om läsning
Läs mer

Helkala, A. (2015). 2.-6. luokan hitaiden lukijoiden lukuharrastuneisuus ja kodin antama tuki lasten ja vanhempien arvioimana.
Läs mer

Hiidenmaa, P. (2018). Yhä moniulotteisempi lukutaito. Virittäjä, 122(2).
Läs artikeln

Jalli, I & Puranen, E. (2015). Kodin lukuympäristö lukutaidoltaan eroavissa ryhmissä.
Läs pro gradu-avhandlingen här

Kumpulainen, K., Vartiainen, J., Ouakrim-Soivio, N. & Hienonen, N. (2019). Lasten kotiympäristöt monilukutaidon kehittymisen areenoina:
Raportti pienten lasten huoltajille laaditusta kyselystä.
Läs rapporten

Vorlesestudie (2015): Vorlesen – Investition in Mitgefühl und solidarisches Handeln. Stiftung Lesen
Läs artikeln

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi