Dela

facebook icon twitter icon

Hur kan ni tillsammans upprätthålla läsintresset?

  • Läs tillsammans i familjen och diskutera det ni läst.
  • Besök biblioteket. Prata med bibliotekspersonalen och bekanta er med de möjligheter som biblioteket har att erbjuda. Fråga modigt efter boktips.
  • Besök olika evenemang relaterade till läsning, litteratur och skrivande. Det är ett bra sätt att få aktuell information om vad som händer inom fältet och träffa andra läsintresserade. Många evenemang erbjuder också olika workshoppar man kan delta i. Evenemang ordnas t.ex. i biblioteken, på caféer, på kulturcentrum, i bokhandlar och på andra evenemangsplatser.
  • Grunda egna bokcirklar. Kanske en bokcirkel för alla barn i grannområdet, eller en gemensam ljudbokscirkel för er familj där ni fritt kan diskutera det lästa? Kanske hela familjens gemensamma filmkväll kunde vara en bok-kväll, där ni njuter av böcker, samvaro och god mat?
  • Hitta på egna berättelser och skriv dem i familjens gemensamma berättelsebok. Att producera egen text är en del av läskunnigheten.

Bekanta er med Läsrörelsens materialbank där ni hittar tips och inspirerande material kring läsning.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi