Dela

facebook icon twitter icon

För yrkesverksamma

På den här sidan har vi samlat tips och information som gäller läsning, riktat till personal inom småbarnspedagogik, lärare inom grundläggande utbildning samt bibliotekspersonal. Även olika organisationer och andra som arbetar med läsfrämjande verksamhet kan använda sig av tipsen och materialet.

En av nationella läskunnighetsstrategins riktlinjer är att sträka kompetensen vad gäller multilitteracitet.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi