Dela

facebook icon twitter icon

Fortbildning kring läskunnighet för lärare

På svenska i Finland arrangerar Centret för livslångt lärande (CLL) samt HY+ vuxenutbildning inom pedagogik och lärarfortbildning.

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+
Läs om utbildning på svenska

Materialet från projektet Läs- och skriviver för barn och unga (HY+ 2018-2019) finns samlat här.

 

GRÄNSLAND – forma ditt fortbildningsprojekt om läs- och skrivprocesser på 2020-talet! (Åbo Akademi)
Läs mer om utbildningen

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi