Dela

facebook icon twitter icon

Personal inom småbarnspedagogik

Rim och ramsor, högläsning och att erbjuda ett rikt och mångsidigt språk skapar en bra grund för barnets läsintresse. Multilitteracitet är en del av barnets förmåga att lära sig – nu och i framtiden.

I grunderna för planen för småbarnspedagogik (2018) betonas multilitteracitet, som definieras på följande sätt: ”Multilitteracitet är en central grundläggande färdighet som behövs för att förstå mångfalden av kulturella meddelanden och den omgivande världen samt för kommunikation.”

För att utveckla multilitteracitet hos barnet förutsätts mångsidiga lärmetoder, att barnet dagligen får öva sig på multilitteracitet samt möjlighet att förankra sig i det egna modersmålet.

Språkmedvetna övningar inom småbarnspedagogiken kan vara:

  • högläsning
  • att diskutera det man läst tillsammans med barnen
  • temalitteratur (t.ex. teman som berör känslor, naturfenomen, människan)
  • samarbete med de lägre årskurserna, där elever kan komma och läsa för de mindre barnen
  • att bekanta sig med olika medietexter genom att producera själv (bild, reklam, berättelse, spel, saga, teater, dikt etc.)
  • att bekanta sig med bokstäver, ord och olika sorters texter

Att främja läsningen inom småbarnspedagogiken är viktigt.

 

Källor: Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018

Laura Repo, Maiju Paananen, Mervi Eskelinen, Virpi Mattila, Marja-Kristiina Lerkkanen, Lillemor Gammelgård, Jyri Ulvinen, Jukka Marjanen, Anne Kivistö & Hanna Hjelt: Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförandet av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjevård. 2019. Den finska utvärderingsrapporten Varhaiskasvatuksen laatu arjessa med en sammanfattning på svenska kan du läsa här. 

 

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi