Dela

facebook icon twitter icon

Läsfrämjande projekt och program inom småbarnspedagogiken

Till Läsrörelsens uppgift hör att lyfta fram det läsfrämjande arbete som görs runtom i Finland för att utveckla barns och ungas läskunnighet.

På den här sidan hittar du aktuella projekt eller program som pågår under en längre tid. Utöver de här finns flera kortare kampanjer för att främja läskunnighet.

Läs för barnet och En läsgåva till barnet. Läscentrum

Projektet Läs för barnet inspirerar föräldrar att läsa för barnet och berättar om hur betydelsefull högläsningen är. Projektets syfte är att erbjuda mångsidig och faktabaserad information om högläsningens betydelse för barnet i olika åldrar. Grunden för läskunnigheten skapas redan i den tidiga barndomen. På webbplatsen Läs för barnet finns innehåll och material som stöd för läsfostran för dem som arbetar inom familjerådgivning, småbarnspedagogik och på bibliotek.

Inom ramen för programmet En läsgåva till barnet  får varje baby född 2019–2021 en bokkasse i samband med ett besök till rådgivningen. Kassen innehåller en bok med rim och ramsor, en samling godnattsagor samt ett Läs för barnet -läsmått, kort med ramsor och en inbjudan till biblioteket. Rådgivningarna kan beställa kassarna gratis.

Bokkassen produceras av Läscentrum med stöd från Suomen kulttuurirahasto. Programmet En läsgåva till barnet är en fortsättning på det samarbete Läscentrum tidigare påbörjat med rådgivningarna.

Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI), Helsingfors universitet

Utvecklingsprogrammet Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) : grundar sig på vetenskapliga forskningsdata med syfte att utveckla verksamhetsmodeller som främja barnens multilitteracitet samt hjälpa personalen inom småbarnspedagogik och förskole- och nybörjarundervisning att stödja barnens multilitteracitet.

Utvecklingsprogrammet genomförs av Playful Learning Center vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

  • Bångstyriga bitar: Inlärning av multilitteracitet med glädje är en bok för alla vuxna som är intresserade av att främja multilitteraciteten hos små barn. De material som baserar sig på Bångstyriga bitar kan tillämpas mångsidigt. Boken kan laddas ned gratis här.

  

Lukulumo och Polyglutt

Lukulumo och dess svenska systertjänst Polyglutt erbjuder språkutvecklande bilderbokstjänster för daghem och förskola. Tjänsternas bilderböcker är inlästa och textade på svenska och många även på ett flertal olika språk.

Läs mer om Polyglutts tjänster här.

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi