Dela

facebook icon twitter icon

Tips för personal inom småbarnspedagogik

I småbarnspedagogiken hör läsningen ofta ihop med vilan, och barnet associerar läsning som en del av att vila och somna. Om man också hemma läser främst i samband med läggdags, kunde man inom småbarnspedagogiken fundera på mera aktiverande läsning?

För att skapa en enhetlig bild av läsningens betydelse är det viktigt med gott samarbete och en fungerande kommunikation mellan småbarnspedagogiken och hemmet.

Kom ihåg att utnyttja bibliotekens tjänster. Från biblioteken kan man be om lästips eller delta i sagostunder. Lyssna på barnen och låt dem välja någon intressant bok enligt sitt eget intresse.

Bekanta dig också med den fortbildning som erbjuds inom läsning och läskunnighet för personalen inom småbarnspedagogik. Läs mer om fortbildning

 

Läs för barnet-webbsidans tips för att göra läsningen till en del av vardagen inom småbarnspedagogiken: Tips för att göra läsningen till en del av vardagen inom småbarnspedagogiken

 

Lyft språken! – En språkmedveten småbarnspedagogik

Lyft språken! – En språkmedveten småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen har utarbetat en modell för en språkstödjande handlingsplan som anordnarna av småbarnspedagogik kan använda som underlag för sin språkstödjande verksamhet.

Läs mer om Lyft språken! och ladda ner handlingsplanen på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Tänk språk! Språkstrategi för småbarnspedagogiken, Lillemor Gammelgård och Kulturfonden

Tänk språk! Språkstrategi för småbarnspedagogiken. Språkstrategin är tänkt som ett stöd för dig som jobbar på daghem för att hjälpa att skapa en miljö där personalen i samverkan med barnen och föräldrarna kan ge varje barn de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas språkligt, oberoende om barnet är en- eller flerspråkigt, om det vuxit upp med standardspråk eller talar dialekt.

Läs Tänk språk! Språkstrategi för småbarnspedagogiken -publikationen

En kvart om dagen -metoden, Hem och Skola

En kvart om dagen är ett material för att stöda högläsningen i hemmen för barn under skolåldern. I En kvart om dagen på dagis läser föräldrarna högt för barnet minst femton minuter varje dag. Läsningen dokumenteras i en läsdagbok som dagispedagogen regelbundet tar del av och uppmärksammar. En kvart om dagen-metoden handlar om att väcka barnets intresse för böcker och läsning och att stödja barnets språkutveckling. En kvart om dagen bygger på samarbete mellan daghemmet och föräldrarna. En kvart om dagen är en metod där personalen och föräldrarna tillsammans gör högläsningen till en del av vardagen. Metoden kan introduceras i alla åldersgrupper på daghemmet och i förskolan.

Läs mer om En kvart om dagen -metoden

Läsväskan

Från och med augusti 2020 är Läsväskan tillgänglig för alla dagvårdsgrupper och skolor i Svenskfinland. Läsväskan är en digital lärmiljö som samlar allt som har med läsundervisning och läsglädje att göra. Läsväskan synliggör lästräningen på ett nytänkande sätt, visar på läsframsteg, sporrar till läsning och ökar läslusten. Läsväskan lanserades hösten 2017 och har varit i användning i skolorna i Pargas. Trycket på att få ut Läsväskan till Svenskfinland har varit stort, och den nya versionen av Läsväskan gör detta möjligt. Vill du ta Läsväskan i bruk i din grupp kan du kontakta Läsväskan via webbplatsen www.lasvaskan.fi, där du också hittar mera information.

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi