Dela

facebook icon twitter icon

Tips för lärare

Läsrörelsens uppgift är att lyfta fram det arbete som görs runtom i Finland för att stärka barns och ungas läskunnighet. På den här sidan finns nämnt några aktuella projekt, program eller material som berör skolan.

Läsväskan

Läsväskan är en digital lärmiljö som samlar allt som har med läsundervisning och läsglädje att göra. Läsväskan synliggör lästräningen på ett nytänkande sätt, visar på läsframsteg, sporrar eleverna till läsning och ökar läslusten. Läsväskan tillgänglig kostnadsfritt för alla dagvårdsgrupper och skolor i Svenskfinland. Vill du ta Läsväskan i bruk i din klass / grupp kan du kontakta Läsväskan där du också hittar mera information.
Läs mera på Läsväskans webbsida

De finlandssvenska läsambassadörerna

Projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2 pågår mellan 1.8.2019 och 31.7.2022. Under tre års tid arbetar författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass som finlandssvenska läsambassadörer för att stödja läsandet i Svenskfinland med fokus på barn och unga i åldrarna 0-6 år samt 11-15 år. Läsambassadörerna gör gärna skolbesök (även virtuellt).

Läs mera på de finlandssvenska läsambassadörernas webbsida

Skrivande skola

 Skrivande skola är en treårig satsning (2020-23) på skrivpedagogiken i de finlandssvenska skolorna. Projektet har som mål att synliggöra skrivandet på tvärs över ämnen och höja hela lärarkollegiers skrivpedagogiska kompetens. Primärfokus i projektet är åk 7-9 inom den grundläggande utbildningen.

Projektet gynnar inte bara projektets fokusskolor. Inspirationsföreläsningar och workshoppar kan beställas till alla finlandssvenska skolor i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf har initierat och är huvudman för projektet Skrivande skola som förverkligas i samarbete med Sydkustens landskapsförbund rf. Projektledare är Annette Kronholm-Cederberg. 

Läs mera om Skrivande skola på SMLF:s webbsida och  Sydkustens webbsida

 

Användbara länkar:

Ebban är ett skolbibliotek på nätet med tusentals svenskspråkiga e-böcker och ljudböcker. För en fast årsavgift kan elever och lärare läsa hur mycket de vill och när de vill.
Läs mera på Ebbans webbsida

Yle Nyhetsskolan är ett projekt i mediefostran riktat till grundskolan och utbildningar på andra stadiet. Projektet bygger på ett samarbete mellan Svenska Yle och lärare och elever ute i skolorna. Idén är att låta unga göra egna nyheter som publiceras på Nyhetsskolans webbsida och ges synlighet via Svenska Yles olika kanaler.
Läs mera på Nyhetsskolans webbsida

PISA 18 första resultat: Läs mer om PISA-resultaten på Statsrådets webbsida

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi