Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin

Meddelanden

04.05.2022

Infotillfälle 18.5.2022 kl 14-15:30 gällande Programmet för läskunnighet

Den 18.5 ordnar Läsrörelsen ett infotillfälle (på finska) för organisationer och intressegrupper. Under infotillfället informeras om nationella läskunnighetsstrategin och programmet för läskunnighet samt presenteras verktyg som stöd för verkställandet. Under infotillfället hör vi också hur regionförvaltningsverken har främjat bibliotekens läskunnighetsarbete och hur de kommer att förverkliga nationella läskunnighetsstrategin.

Nationella läskunnighetsstrategin färdigställdes i slutet på år 2021 och har under våren 2022 nämnts i flera sammanhang. Verkställandet av strategin har inom Läsrörelsen påbörjats våren 2022: Läsande skola-programmet har påbörjats och nätverket En läsande kommun får fortsättning och kan utvidgas genom öppnandet av ett nytt statsunderstöd.  

Nationella läskunnighetsstrategin sammanställdes som ett brett samarbete och bl.a. bibliotek, regionförvaltningsverk, kommuner, skolor, organisationer och enskilda läsfrämjande aktörer hördes. Många aktörer har redan flera år arbetat långsiktigt för att främja läskunnigheten. I framtiden vore det viktigt att lägga tyngdpunkten ännu starkare på att skapa starkare nätverk, sprida information samt göra det läsfrämjande arbetet synligt. 

Läsrörelsen vill fortsättningsvis stärka det breda nätverksarbetet och samarbetet och på infotillfället den 18.5  presenteras ett verktyg, med vilket organisationer kan planera sitt läsfrämjande arbete inför år 2030.  

Under år 2022 kan också ordnas läskunnighets-verkstäder för organisationer. Läsrörelsen kan fungera som facilitator för verkstäderna, där organisationens centrala läsfrämjande mål och åtgärder de kommande åren sammanställs.   

Under år 2022 samlar Läsrörelsen information om det läsfrämjande arbete olika organisationer gör och hur verkställandet av strategin framskrider. Informationen samlas med hjälp av ett verktyg som presenteras under infotillfället. På det här sättet kan Läsrörelsen koordinera och sprida information om verkställandet av nationella läskunnighetsstrategin.  

Att främja barns, ungas och vuxnas multilitteracitet är en sak för hela samhället. Tillsammans gör vi vårt bästa för att främja läskunnigheten i Finland.  

 

Program:

18.5.2022 kl. 14-15:30

Nationella läskunnighetsstrategin och presentation av Programmet för läskunnighet, koordinator Pia Lumme  

Refionförvaltningsverkens och bibliotekens läsfrämjande samarbete och planer för verkställandet av nationella läskunnighetsstrategin överinspektör Merja Kummala-Mustonen, Regionförvaltningsverket i Norra Finland och överinspektör Mika Mustikkamäki, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

Tillfället ordnas på finska, men det nämnda verktyget publiceras också på svenska. 

Länk till infotillfället, som ordnas på Teams Live (ingen förhandsanmälan krävs)

Ytterligare information:

Information om Programmet för läskunnighet: https://lukuliike.fi/sv/nationella-programmet-for-laskunnighet-2030/

Nationella läskunnighetsstrategin: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/nationella-laskunnighetsstrategin-2030  

Statsunderstöd: Nätverk inom En läsande kommun: https://www.oph.fi/sv/funding/lasrorelsens-verksamhetsunderstod-2022-natverk-inom-en-lasande-kommun

Kontaktuppgifter:

Koordinator Pia Lumme (på finska),  pia.lumme@oph.fi , tel. 029- 533 1809 

Koordinator Belinda Kardén (på svenska), belinda.karden@oph.fi, tel. 029 533 1827

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi