Dela

facebook icon twitter icon

Kom med!

Läskunnigheten ligger till grund för människan att aktivt delta i samhället. Genom att främja läskunnighet går vi mot en värld där alla har jämlika rättigheter för att delta i samhällets verksamhet och utveckling. Utan tillräcklig läskunnighet blir vi lätt påverkade av t.ex. felaktig information, falska nyheter eller propaganda. Läskunnighet förebygger marginalisering, genom att möjliggöra en samhälleligt aktiv medborgare.

Att läsa böcker är avkopplande och utvecklar empatiförmågan, fantasiförmågan, minnet och de sociala förmågorna. Läsning erbjuder en möjlighet att bearbeta känslor i en trygg miljö och en möjlighet att bekanta sig med andra människor och den omkringliggande världen. Varför skulle du inte vara intresserad av din egen och andras läskunnighet?

Psst! Vem som helst kan i sociala media komma med i Läsrörelsen genom att använda hashtagen

#Läsrörelsen   #Lukuliike

Ladda ner Läsrörelsens logon

Läsrörelsens logon på svenska

Ladda logopaketet (zip-format)

Läsrörelsens logon på finska

Ladda logopaketet (zip-format)