Dela

facebook icon twitter icon

Arbetar vi för en gemensam sak? Föreslå samarbete!

I Finland görs det mycket och fint arbete för att utveckla läskunnigheten – både bland yrkesverksamma och inom olika institutioner och gemenskaper. Läsrörelsen strävar till att samla information om det arbete som görs samt sprida fungerande modeller.

Jobbar du med att utveckla läskunnigheten på ett eller annat sätt? Vi vill höra vad Ni har gjort eller kunde göra för att utveckla läskunnigheten: för att inspirera barn och unga till att läsa, för att stärka professionellas kompetensen, för att skapa uppväxtgemenskaper som stöder läsandet och/eller skapa strukturer som främjar läsandet. Har ni utvecklat verksamhet som stöder läskunnighet och inspirerar till läsning, och som kunde inspirera andra?

Tipsa oss eller föreslå ett samarbete!

Ta kontakt per e-post: belinda.karden@oph.fi