Dela

facebook icon twitter icon

Kommunforum för läskunnighet

Hur bör man beakta försvagad läskunnighet och försämrade inlärningsresultat i kommunerna? Kommunforum för läskunnighet 2023 sammanför sakkunniga med olika perspektiv på läskunnighet. I inläggen under evenemanget erbjuds information och tips för läskunnighetsarbetet i såväl större som mindre kommuner.

Tidpunkt: 18.4.2023 kl. 8.45–15.45
Plats: Utbildningsstyrelsens rum ”Monikäyttötila”, första våningen
Adress: Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, Helsingfors

Seminariet riktar sig till personal och förtroendevalda inom kommunorganisationer samt alla som är intresserade av kommunernas läskunnighetsfrämjande arbete. Att delta i seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan om du vill delta på plats.
Anmälning senast den 10 april kl. 16: https://link.webropol.com/s/lukutaidonkuntafoorumi

Seminariet kan också ses live på Bibliotekskanalens webbsida (kräver ingen förhandsanmälan):
www.kirjastokaista.fi

Seminariet är till stor del på finska, men innehåller också svenskspråkiga inslag. Seminariet modereras på två språk.

PROGRAM

8:30 – 9:00
Anmälning, kaffe

9:00 – 9:30
Välkommen, seminariet öppnas
Jarkko Niiranen, direktör, huvudfunktionen Lärande, utbildning och kunnande, Utbildningsstyrelsen
Kurt Torsell, direktör, Svenskspråkig verksamhet, Utbildningsstyrelsen

9:30 – 10:30
Läskunnighet: bör man vara orolig?
Sakkunnigas översikt av forskning och statistik om läskunnighet.
Annette Ukkola, utvärderingsexpert, NCU
Susanne Ahlroth, överinspektör, Regionförvaltningsverket
Sari Sulkunen, biträdande professor, Jyväskylä Universitet

10:30 – 10:45
Det läsfrämjande arbetets många former. Synvinklar och erfarenheter från olika kommuner: Kervo
Anu Laitila, sektordirektör, Kervo

10:45 – 11:30
Vad händer när kommunen satsar på biblioteksväsendet? Bibliotekets betydelse i kommunerna.
Mervi Heikkilä, barnboksförfattare och utvecklingschef, Seinäjokis specialuppdrag ERTE
Esa Ukkola, bildningsdirektör, Pukkila
Mervi Vaara, servicechef, läsfrämjande, Uleåborg
Hanne Valtari, upprätthållare av bloggen Lähiömutsi

11:30 – 12:30 Lunch (På egen bekostnad)

12:30 – 13:30
Det läsfrämjande arbetets många former. Synvinklar och erfarenheter från olika kommuner.
Hanna Markkanen, talterapeut
Anu Koskela, läsagent, Nätverket Verkostosta voimaa lukutaitoon, Södra Österbotten
Sanna Paljakka, läsagent, Nätverket Kuntien lukevat yhteisöt, Borgå

13:30– 14:00
Kommunen kan stödja barn och ungas läsiver
Kaisa Laaksonen, verksamhetsledare, Barnboksinstitutet

14:00 – 14:30
Kaffepaus

14:30 – 15:00
Skyddsnätverk för läskunnighet – samarbete mellan staden och organisationer
Emmi Jäkkö, verksamhetsledare, Läscentrum
Antti Aaltonen, pedagogisk sakkunnig, Helsingfors stad

15:00 – 15:45
Läskunnighetens livscykel i kommunen
Hanna Järvenpää, specialsakkunnig, Utbildningsstyrelsen

15:45 – 16:00
Sammanfattning

Seminariet ordnas som ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen, Läscentrum, Barnboksinstitutet, Äidinkielen opettajain liitto och Seinäjoki biblioteks riksomfattande specialuppdrag gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande (ERTE).

Mera information: Belinda Kardén, belinda.karden@oph.fi, 029 533 1827

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi