Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

01.02.2022

Läsande skola –modellen erbjuder skolorna stöd för det läsfrämjande arbetet

I februari öppnar vi Läsande skola –webbsidan och bjuder er med för att tillsammans med de finlänska skolorna inom grunläggande utbildning bygga läskunnighetsteam och en läsande verksamhetskultur till varje skola.

Läsande skola –webbsidan lukuliike.fi/sv/lasandeskola och anmälan för skolorna öppnas måndagen den 14.2.

Textvärlden runt omkring oss förändras fortare än någonsin tidigare. Det är svårt att förutspå hurdan läskunnighet vi kommer att behöva i framtiden.  Därför är det viktigt att mångsidigt i alla läroämnen stärka elevens språk- och textmedvetenhet så att hen har verktyg för att fungera i framtidens textvärld.

Målet med Läsande skola –modellen är att tillsammans med lärare och hela skolans personal skapa en språkmedveten verksamhetskultur som inspirerar till läsning. Med hjälp av modellen kan skolan utveckla och utvärdera sitt eget läsfrämjande arbete. Modellen erbjuder mångsidiga idéer för läsfrämjande och för att skapa en läsande verksamhetskultur samt webbföreläsningar för de skolor som anmäler sig. Som grund för modellen fungerar Lukuliike koulussa –piloten, och modellen har vidareutvecklats med hjälp av en bred grupp sakkunniga.

Användandet av Läsande skola –modellen är möjligt och kostnadsfritt för alla finländska skolor. Modellen förverkligas på finska och på svenska och material erbjuds också på de samiska språken.

 

Välkommen att höra mera om Läsande skola -modellen
tisdagen den 15.2 kl. 15-15.40 (på finska) eller
onsdagen den 16.2. kl. 15-15.40 (på svenska)

(Infotillfället kräver ingen förhandsanmälan.)

 

Länkar till Teams-live-nätevenemang:

Tisdag 15.2 kl. 15 – 15.40 (på finska): https://bit.ly/3HnJBin

Onsdag 16.2 kl. 15 – 15.40 (på svenska): https://bit.ly/3uf2h01

 

Mera information Belinda Kardén, belinda.karden@oph.fi, puh. +358 29 533 1827

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi