Dela

facebook icon twitter icon

Föreläsningar

Föreläsningar, infotillfällen och gemensamma kaffemöten som stöd för arbetet.

Listan uppdateras under hela februari 2022.
Information om innehåll samt länkar för att delta i de virtuella tillfällena skickas till de skolor som anmält sig som användare av Läsande skola -modellen. Föreläsningarna ordnas under april-maj och augusti-november.

April – maj 2022

Läsande skola kick off
To 7.4.2022 kl. 15-16
Infotillfälle för alla skolor som anmält sig. Välkommen med!

Språklig medvetenhet – ett fyrljus i undervisningen
26.4.2022 kl. 15-15:45
Målgrupp: lärare i åk 1-9
Föreläsare: Yvonne Nummela, undervisningsråd i andra inhemska finska, Utbildningsstyrelsen

Multilitteracitet i undervisningen
4.5.2022 kl. 15-15:45  OBS! Avbokad. Föreläsningen hålls efter sommaren!
Målgrupp: lärare i åk 1-9
Föreläsare: Pamela Granskog, undervisningsråd i modersmål och litteratur, Utbildningsstyrelsen

På kommande:

Infotillfälle: årliga läskampanjer riktade till skolor
24.8.2022 kl. 15-16
Målgrupp: lärare i åk 1-9
Läslov, Läsveckan (Läscentrum), Mediekunskapsveckan (KAVI), Ordkonstveckan (Föreningen för ordkonstundervisning), Read Hour (Barn- och ungdomsstiftelsen).

Läs- och skrivförmåga i årskurs 1–6
Målgrupp: lärare i åk 1–6
Föreläsare: Ann-Katrine Risberg, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet, Pia Vataja, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet

Stödåtgärder för läsning och skrivning
Målgrupp: lärare i åk 1–6
Föreläsare: Pia Vataja, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet, Nea Kronberg, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet

Läsförståelse
Målgrupp: lärare i åk 7–9
Föreläsare: Ann-Katrine Risberg, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet, Nea Kronberg, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet

Skrivande skola: Alla lärare är skrivlärare!
Målgrupp: lärare i åk 1-9, fokus på 7-9
Föreläsare: Annette Kronholm, projektledare för Skrivande skola

Skrivande skola: Respons på elevtext
Målgrupp: lärare i åk 1-9, fokus på 7-9
Föreläsare: Annette Kronholm, projektledare för Skrivande skola