Dela

facebook icon twitter icon

Läskunnighetsstrategin 2030 på lätt svenska

Man kan utveckla läskunnigheten – och det lönar sig

Finländarnas läskunnighet förbättras
genom läskunnighetsstrategin.

I Läskunnighetsstrategin på lätt svenska
hittar du tips på
hur du kan utveckla din läskunnighet
och finna glädjen i att läsa.

Läskunnighetsstrategin är en plan för hur
man ska förbättra finländarnas läskunnighet.
Läskunnighetsstrategin har gjorts upp av
Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen
tillsammans med en arbetsgrupp.

Broschyren har producerats
i samarbete med Selkokeskus.
Den svenskspråkiga texten
har granskats av LL-center.

Man kan utveckla läskunnigheten – och det lönar sig – läskunnighetsstrategin 2030 på lätt svenska (pdf)

https://lukuliike.fi/wp-content/uploads/2022/11/B5-Lukutaitostrategia-selkoversio-SVE-TUOTANTO.pdf

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi