Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin

06.09.2022

/

Selkokielinen tiedote

Läskunnighetsstrategin är publicerad på lätt svenska

Utbildningsstyrelsen har publicerat broschyren
Läskunnighetsstrategin på lätt svenska.
Broschyren är gjord tillsammans med Selkokeskus.
Broschyren ger tips på
hur du kan utveckla din läskunnighet
och finna glädjen i att läsa.
I slutet av broschyren berättas också kort om
vad läskunnighetsstrategin är och vilket mål den har.

Vad består läskunnigheten av?

Många olika saker påverkar läskunnigheten.
Om en person läser mycket på fritiden
har hen vanligtvis en god läsförmåga.
Läsförmågan utvecklas också ofta när
familjen uppmuntrar till att läsa.

Vissa saker kan också försvaga läskunnigheten.
Läskunnigheten kan försvagas till exempel
av att personen har någon begränsning,
såsom lässvårighet eller minnessjukdom.

Lätt språk gör det lättare att läsa

Om det känns svårt att läsa
kan lätt språk göra det lättare.
Lätt språk kallas också ibland lättläst.
Lätt språk är lättare än allmänspråk
och därför är det lättare att läsa och förstå.

Vem som helst som har svårigheter med att läsa
kan ändå ha nytta av lätt språk.

Man kan läsa till exempel böcker, webbsidor,
broschyrer och läroböcker på lätt språk.
Man kan också titta på videor och
lyssna på ljudböcker på lätt språk.
Lätta bladet publicerar nyheter på lätt svenska.
Man kan läsa Lätta bladet på webben och i pappersformat.

Hur kan du utveckla din läskunnighet?

Man kan utveckla sin egen läskunnighet till exempel
genom att läsa och skriva många olika sorters texter.
När det är trevligt att läsa eller skriva
utvecklas läskunnigheten samtidigt.

Man kan be om hjälp för att stödja läskunnigheten.
Till exempel familjecenter och rådgivningar
ger tips och material som familjer kan använda
för att finna glädjen i att läsa.

Finländarnas läskunnighet förbättras
genom läskunnighetsstrategin

Läskunnighetsstrategin är en plan för hur
man ska förbättra finländarnas läskunnighet.
Läskunnighetsstrategin har gjorts upp av
Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen
tillsammans med en arbetsgrupp.

Läskunnighetsstrategin har som mål
att Finland ska vara världens mest
multilitterata land år 2030.
Multilitteracitet betyder att man kan skriva
och läsa olika slags texter i olika situationer.

Det är viktigt
att vi kan läsa läroböcker och dagstidningar.
Det är ändå lika viktigt att vi kan
skriva en arbetsansökan,
söka information på webben
och bedöma hur pålitlig en nyhetskälla är.

När världen förändras och många ärenden
ska skötas på webben
är det ännu viktigare än förr
att vi kan läsa och förstå många slags texter.
Med hjälp av multilitteracitet klarar vi oss bättre
i vardagssituationer, studier och arbetslivet.

Läskunnighetsstrategin 2030 på lätt svenska | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi