Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

22.03.2021

Läsning i laget

Läsning i laget är ett finlandssvenskt projekt som riktar sig till idrottsföreningar och lag för att öka läslusten bland barn och unga, sprida kunskap om vikten av läsning samt dela ut verktyg och arbetssätt för att lyfta upp läsningen i det egna laget och skapa en läsfrämjande miljö.

Idrottsföreningar är en viktig uppväxtgemenskap i många ungdomars liv och tränaren kan vara en av de viktigaste vuxna förebilderna. Läsning i laget vill hitta sätt att inspirera till läsning inom idrotten och samarbeta med de som jobbar för samma mål. Läsning och idrott kan stöda varandra!

Läsning i laget söker lag som vill delta och jobba med läsning under hösten 2021. Är du tränare eller aktiv inom en idrottsförening (ålder 13-17 år) – ta kontakt med Läsning i laget.

Projektledare, Mikael Gros: mikael.gros@sydkusten.fi
Läs mer om projektet på webbsidan https://idrott.fi/lasning-i-laget/

Projektet pågår under 2021 och är ett samarbete mellan Sydkustens Landskapsförbund r.f. och Finlands Svenska Idrott. Finansiering har fåtts från Utbildningsstyrelsen och Lisi Wahls stiftelse för studiestöd. Ishockeyspelaren Erik Riska fungerar som projektets beskyddare.

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi