Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

24.05.2021

Läsrörelsen beviljade 300 000 euro i statsunderstöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Utbildningsstyrelsen utlyste i början av 2021 statsunderstöd till ett belopp av 300 000 euro för främjande av projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna i Finland. Totalt 10 projekt beviljades understöd.

Totalt 38 ansökningar lämnades in och det sammanlagda stödbeloppet som ansökningar omfattar var över en miljon  euro. Nivån på ansökningar var mycket hög.

Projekten som beviljats understöd har fäst uppmärksamhet vid att förebygga marginalisering med hjälp av läsfrämjande verksamhet. Verksamheten som stöds med statsunderstöd bör skapa modeller, förfaringssätt och lösningar som svarar på regionala utvecklingsbehov eller kan spridas nationellt för främjande av läskunnighet i Finland.

De projekt som beviljats understöd täcker geografiskt en stor del av Finland: de fungerar bland annat i Egentliga Tavastland, Satakunda, Nyland, Lappland, Birkaland och Norra Savolax. Projekten omfattar arbete där målgrupperna nås bl.a. via gymnasier, årskurserna 7-9,  yrkesläroanstalter, högskolor, ungdomsarbetet samt ungdoms- och sysselsättningstjänsterna.  

Med de understöd som Läsrörelsen delar ut förverkligas bland annat modeller för videoverkstäder och filmläskunnighet, ordnas lästutorverksamhet av och för unga, ökas läsinspirationen hos unga som är i en utsatt situation, betonas multilitteracitetens betydelse i alla gymnasiets läroämnen, skapas en portal för webbnyheter samt utvecklas metoder för att stödja framförallt flerspråkiga småbarnsföräldrar i sitt läsande och för att skapa en läsande kultur inom familjerna.

 

Projekten som beviljats understöd:

  • Espoon kaupunki: Lukuvoimaa Espoon lukioille
  • Korpisaaren Säätiö sr: Journalismiportaali I toiminnan aloittaminen
  • Koulukinoyhdistys – Skolbioförening ry: Elokuvalukutaidon työpajamalli
  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia: Lukulamppu
  • Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry: Kirjakoplan lukuvinkkivideot nuorille
  • Pikkunorssi Oy: Kirjoosi – Kirjallisuudesta iloa ja yhdessäoloa
  • Rovaniemen kaupunki: VOIMA/SANA – Sanataiteen ja lukutaitotyön yhteistyöverkosto Rovaniemellä
  • Toimi- työvalmennussäätiö sr: Lukuisia kirjoja
  • Turun Seudun Äidinkielenopettajat ry.: Kirjailijahaastattelut
  • Tuusulan kunta: ”En tarvi yhtään kirjavinkkiä!” – Lukuiloa erilaisia tekstilajeja hyödyntäen

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi