Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

28.09.2020

Läsrörelsen beviljade 325 000 euro i statsunderstöd för främjande av ungas och vuxnas läskunnighet

På sommaren utlyste Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 325 000 euro, för att stöda arbetet med att främja ungas och vuxnas läskunnighet. Understöd beviljades 10 projekt.

Totalt 53 ansökningar lämnades in och det sammanlagda stödbeloppet som ansökningar omfattar var dryga 2 miljoner euro. Nivån på ansökningar var mycket hög.

Läsrörelsen beslöt att understöda tio aktörer, bland vilka finns registrerade föreningar, förbund och kommuner. De projekt som beviljats understöd täcker geografiskt en stor del av Finland: de fungerar bland annat i Nyland, Lappland, mellersta Finland och östra Finland. Utöver det finska och svenska språket tar projekten också i beaktande minoritetsspråken samiska och romani.

Projekten som beviljats understöd har fäst uppmärksamhet vid att förebygga marginalisering med hjälp av läsfrämjande verksamhet.  Med de understöd som Läsrörelsen delar ut förverkligas bland annat arbete i fängelser, modeller för workshoppar byggs upp tillsammans med de unga, datorspel används som verktyg för att främja läsning, escape rooms planeras tillsammans med de unga och läsfrämjande arbete förs ut till idrottsföreningar. Projekten omfattar läskunnighet ur ett perspektiv som betonar multilitteracitet.

Det sammanlagda stödbeloppet tyder på att behovet att stöda läsfrämjande arbete bland unga och vuxna är stort. Läsrörelsen har som avsikt att utlysa mera understödsfinansiering våren 2021 för läsfrämjande arbete bland unga och vuxna.

Läsrörelsen tackar alla sökande och gratulerar dem som beviljats understöd!

 

De projekt som beviljats understöd:

  • Äidinkielen opettajain liitto: Nuori Aleksis
  • Eettisen kaupan puolesta ry: Mainoksista runoiksi! Kohdennettu mainoskieli haltuun runotaiteella
  • Inarin kunta: Lukukuntoa!
  • Jyväskylän Kesäyliopistoyhdistys ry: Digipelaajasta digilukijaksi – pelit innostamassa lukemisen maailmaan
  • Lieksan Somaliperheyhdistys ry: NO5 novelli -hanke maahanmuuttajien lukutaidon kehittämiseksi
  • Lukukeskus – Läscentrum ry: Sanat haltuun – lukutaito syrjäytymisen vastaisessa työssä
  • Muuramen kunta / kirjastopalvelut: Nuorten ja aikuisten lukuinnon herättäminen Muuramessa
  • Romano Missio ry: Drabavaha tsetanes! Luetaan yhdessä!
  • Sanataideyhdistys Yöstäjä ry: Etsivää lukutaitotyötä nuorten parissa: sanataidekasvattajien residenssitoiminta nuorisokeskuksissa
  • Sydkustens Landskapsförbund r.f: Läsning i Laget
Suomen kartta, josta väritetty rahoitettujen hankkeiden toiminta-alueet
De projekt som beviljats understöd täcker geografiskt en stor del av Finland: de fungerar bland annat i Nyland, Lappland, mellersta Finland och östra Finland.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi