Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

09.10.2020

Läsrörelsen beviljade 720 000 euro för arbetet inom En läsande kommun-nätverken

Läsrörelsen beviljade över en miljon euro i statsunderstöd under hösten. Målet är att skapa ett nätverkssamarbete som når över förvaltningsgränserna på ett smidigt sätt.

Statsunderstöden som utlystes på sommaren har nu delats ut.

I ansökan som riktades till arbetet inom En läsande kommun-nätverk beviljades 720 000 euro. Totalt 11 ansökningar lämnades in, varav alla beviljades understöd. Understödet för nätverken omfattar totalt 171 kommuner, det vill säga fler än hälften av Finlands kommuner. I nätverken medverkar både svensk- och finskspråkiga kommuner.

För varje nätverk inom En läsande kommun utnämns en läsagent, som kartlägger och främjar områdets läsfrämjande åtgärder. Läsrörelsen koordinerar nätverken, där målet är att skapa ett nätverk som når över förvaltningsgränserna och där goda modeller kan spridas på ett smidigt sätt.

Understöden som beviljats för ungas och vuxnas läskunnighet samt En läsande kommun-nätverken för samman kunnande, sakkunskap och verksamhetsmodeller som utnyttjas i Läsrörelsens arbete med en nationell läskunnighetsstrategi. Strategin färdigställs i slutet av år 2021.

Läsrörelsen beviljade statsunderstöd för att främja genomförandet av Läsrörelsens riktlinjer till ett totalt belopp på 1 045 000 euro, medräknat de projekt som beviljats understöd för arbete som främjar ungas och vuxnas läskunnighet

Läsrörelsen tackar alla sökande och gratulerar dem som beviljats understöd!

 

Kommunnätverken som beviljats understöd:

Joensuun kaupunki: Lukutaito kuuluu kaikille

Joroisten kunta: Lukeva kettu – me luemme yhdessä!

Karkkilan kaupunki: Liikettä lukuniveliin

Kemijärven kaupunki: Lukemisen rakenteet vahvemmiksi

Korsholms kommun: På läsande fot

Loviisan kaupunki: Kielitietoinen koulu

Pellon kunta: Pellolaiset perheet lukemaan

Porvoon kaupunki: Lukuliikettä kuntiin!

Rovaniemen kaupunki: Lukuitu – kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyömalli

Seinäjoen kaupunki: Lukeva kunta

Turun kaupunki: Sanojen sinfonia Lounais-Suomessa

 

Suomen kartta, jossa väritettynä rahoitetut kuntaverkostot
De beviljade kommunnätverken. Ursprunglig karta: Wikipedia. https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kunnista

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi