Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

08.09.2022

Läsrörelsen delar ut understöd för läsfrämjande arbete

Utbildningsstyrelsen utlyser tre statsunderstöd. Understöden är en del av implementeringen av nationella läskunnighetsstrategin.