Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin

08.09.2022

Läsrörelsen delar ut understöd för läsfrämjande arbete

Utbildningsstyrelsen utlyser tre statsunderstöd. Understöden är en del av implementeringen av nationella läskunnighetsstrategin.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi