Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin

24.01.2023

Läsrörelsen delar ut understöd för utveckling och tillämpning av utvärderingsverktyg för läskunnighet

Det allmänna målet för Läsrörelsens understödsverksamhet är att utveckla och/eller tillämpa utvärderingsverktyg för läskunnighet.

Det allmänna målet för Läsrörelsens understödsverksamhet är att utveckla och/eller tillämpa utvärderingsverktyg för läskunnighet.

Verksamheten som beviljas understöd kan vara

  • Att uppdatera ett utvärderingsverktyg för läskunnighet som redan existerar
  • Att utveckla, testa eller genomföra ett pilotförsök med ett nytt utvärderingsverktyg för läskunnighet
  • Att utveckla ett verktyg för uppföljning av läskunnighet som lämpar sig för användning i undervisningen

Ansökningstiden är 24.1.2023 – 27.2.2023

Se särskilda tyngdpunkter samt kriterier för ansökan på Utbildningsstyrelsens webbsida:
Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2023: Utveckling och tillämpning av utvärderingsverktyg för läskunnighet

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi