Dela

facebook icon twitter icon

Apparatön

Apparatön är en berättelsefylld inlärningsmiljö som stöder målen i Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2016) som gäller mediakunnighet och färdigheter inom informations- och kommunikationsteknologi.

Apparatön finns på finska, svenska och engelska. Apparatön har skapats i ett projekt som koordinerats av Helsingfors stadsbibliotek – centralbiblioteket för allmänna bibliotek med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet.

Bekanta dig med Apparatön -spelet

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi