Dela

facebook icon twitter icon

Bibliotekens läsutmaningar

Biblioteken erbjuder olika läsutmaningar. Läsutmaningarna kan öka läsglädjen och hämta ny inspiration till läsningen.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi