Dela

facebook icon twitter icon

Celia – litteratur i tillgängliga format

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som stöder allas likvärdiga möjligheter för att läsa och lära sig. Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag.

Celias böcker får användas av alla som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Användarna kan ansluta sig till Celias avgiftsfria talbokstjänst på biblioteket.

Bekanta dig med Celias material

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi