Dela

facebook icon twitter icon

Den nordiska bokslukaren

Den nordiska bokslukaren skapar pedagogiskt stödmaterial till bilderböcker från alla nordiska länder, gratis och på alla nordiska språk. Materialet kan användas fritt som diskussionsöppnare i boksamtal med barn både i skolan, på biblioteket och i hemmasoffan.

Projektets syfte är dels att främja läsande av nordisk barnlitteratur i alla de nordiska länderna, dels att öppna upp och profilera nordisk barn- och ungdomslitteratur för såväl läsande vuxna som barn.

Stödmaterialet produceras av en nordisk arbetsgrupp bestående av barnbibliotekarier, illustratörer, författare, pedagoger och andra läsfrämjare. Materialet byggs upp kring bilderböcker som nominerats till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris.

Projektet leds av Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.

Den nordiska bokslukarens webbsida hittar du här.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi