Dela

facebook icon twitter icon

Folkhälsans mångsidiga språkmaterial

Folkhälsan har ett mångsidigt språkmaterial för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar.

Folkhälsan har ett mångsidigt språkmaterial för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar. Materialet innehåller bl.a. textkort för olika ord- och minneslekar, spel med språklig fokus, bildkort samt broschyrer och häften som ger verktyg att skapa språkligt rika sammanhang för barn.

Materialet kan skrivas ut och är kostnadsfritt.