Dela

facebook icon twitter icon

Folkhälsans mångsidiga språkmaterial

Folkhälsan har ett mångsidigt språkmaterial för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar.

Folkhälsan har ett mångsidigt språkmaterial för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar. Materialet innehåller bl.a. textkort för olika ord- och minneslekar, spel med språklig fokus, bildkort samt broschyrer och häften som ger verktyg att skapa språkligt rika sammanhang för barn.

Materialet kan skrivas ut och är kostnadsfritt. 

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi