Dela

facebook icon twitter icon

Föreningen FIBUL ry samt barn- och ungdomslitteraturmagasinet MERA

Föreningen FIBUL jobbar för barn- och ungdomslitteraturen på svenska i Finland, och ger också ut Magasinet MERA.

Den registrerade föreningen FIBUL:s syfte är att höja statusen och öka synligheten för barn- och ungdomslitteraturen på svenska i Finland, förbättra förutsättningarna och öka resurserna för professionella barn- och ungdomsboksskapare samt fungera som forum för diskussion och samarbete både nationellt och internationellt kring barn- och ungdomslitteratur.

Under hösten 2018 lanserade Fibul magasinet MERA. MERA riktar sig till läsare i alla åldrar som intresserar sig för barn- och ungdomslitteratur och innehåller allt från intervjuer och boktips till kolumner och kreativa uppgifter. Bilagan är gjord i samarbete med Schildts & Söderströms, Förlaget M och Regnbågsankan.

 

Här kan du bekanta dig med Fibul rf:s webbsida

Här kan du bekanta dig med Magasinet MERA. På webbsidan kan du också ladda ner hela magasinet som pdf.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi