Dela

facebook icon twitter icon

Kampanjen Höstlov är Läslov är ett gemensamt initiativ av organisationer inom bokbranschen och det läsfrämjande arbetet. Kampanjen har genomförts sedan år 2019.

Läsning är en inspirerande hobby som lämpar sig för alla oberoende ålder och bakgrund. En läsare kan man bli som barn eller i vuxen ålder, och de yrkesverksamma i bokaffärer och på biblioteken hjälper till att hitta passande läsning enligt intresse och färdighetsnivå.

Kampanjen grundar sig på den oro som organisationerna inom bokbranschen i Finland lyft fram om den minskade läslusten och det dalande läsintresset. Det dalande läsintresset syns också i forskningen kring läskunnighet: skillnaderna i ungas läskunnighet har ökat under 2000-talet. Läsivern kan ändå födas när som helst och intresset för att läsa kan väckas i vilket skede som helst av livet. Utbudet på ljud- och e-böcker gör det ännu lättare att ta tag i en bok var som helst och gör det möjligt att njuta av läsning och litteratur på nya sätt.

Läslov-kampanjen inspirerar till att läsa i små steg. På kampanjens webbsida finns bl.a. boktips för olika åldersgrupperl, färgläggningsbilder och material som kan användas för sociala media.
På sociala medier syns kampanjen med hashtaggarna #läslov och #lukuloma.

Läslov-kampanjens webbsida.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi