Dela

facebook icon twitter icon

Jag lyssnar – alltså läser jag

Materialet “Jag lyssnar – alltså läser jag” beskriver möjligheterna för användning av inlästa böcker (bland annat ljudböcker) i undervisningen.

Materialet presenteras användning av inlästa böcker i synnerhet för lärare i årskurs fyra, men materialet kan tillämpas brett. Materialet baserar sig på det vidgade textbegreppet.

Materialet innehåller två delar: Inlästa böcker i undervisningen, som lämpar sig som stöd för användning av vilken ljudbok som helst och Hjältesagor, där man fördjupar sig mer i behandlingen av boken Hjältesagor för alla. Den flerspråkiga boken Måntornet, som är inläst på 56 olika språk, presenteras också.

I materialet ges exempel på ljudbokstjänster med svenskspråkiga böcker. De flesta ljudbokstjänster har avgiftsfria prova på -perioder.

Utbildningsstyrelsen har arbetat fram materialet i samarbete med ILT Education.

Materialet finns att ladda ner från webbsidan Nylitteracitet.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi