Dela

facebook icon twitter icon

Läs- och skriviver för barn och unga

Projektet Läs- och skriviver för barn och unga (HY+ 2018–2019) har i sin materialbank samlat deltagares utvecklingsarbeten samt videomaterial från nätkurserna Flerspråkighet och Multilitteracitet i barns och ungas liv.

Projektet har haft som målsättning att erbjuda insyn i bl.a. barns och ungas läs- och skrivutveckling, flerspråkighet, multilitteracitet, ordkonst och berättande, argumentation, ämnesövergripande arbetssätt samt metoder och verktyg som stöder språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

I projektets materialbank har de flesta deltagares utvecklingsarbeten samlats. I materialbanken finns också videomaterial från de två nätkurserna Flerspråkighet och Multilitteracitet i barns och ungas liv.

 

Länk till webbsidan för projektet Läs- och skriviver för barn och unga

Länk till nätkursen Flerspråkighet

Länk till nätkursen Multilitteracitet i barns och ungas liv

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi