Dela

facebook icon twitter icon

LL-Center – lättläst på svenska

LL-Center arbetar med och för lättläst på svenska i Finland. LL-Center verkar inom FDUV men erbjuder service åt alla som har nytta av lättläst. LL-Center ger ut den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladet och informerar om och lånar ut lättlästa böcker.

Bekanta dig med LL-centers webbsida.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi