Dela

facebook icon twitter icon

Mall för samarbetsavtal mellan den grundläggande utbildningen och det allmänna biblioteket.

Varför är det viktigt att skolan och biblioteket samarbetar? Hur gör man om man vill att biblioteket och skolan ska ingå ett avtal om samarbetet?

Seinäjoki stadsbibliotek har ett riksomfattande specialuppdrag (Seinäjokis Erte) gällande bibliotekstjänster som främjar barn och ungas läsande och läskunnighet. På videon som Erte producerat presenteras samarbetsmallen för skolans och bibliotekets samarbete och även flera argument för ett etablerat samarbete mellan skola och bibliotek.

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi