Dela

facebook icon twitter icon

Ordkonstövningar på distans

Sydkustens ordkonstskola har samlat tips och övningar som kan göras på distans. Uppgifterna är utformade av Sydkustens ordkonstskola för barn i olika åldrar och får användas fritt av dig som är ordkonstelev, ordkonstlärare, lärare i grundläggande utbildning, småbarnspedagog eller förälder som behöver hitta på sysselsättning för barn.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi