Dela

facebook icon twitter icon

Rassel prassel puss – pedagogiskt material för småbarnsfostran

I ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och Folkhälsan har Katarina von Numers-Ekman och Johanna Sallinen skapat ett pedagogiskt material utgående från Hanna Lundströms och Maija Hurmes bok Rassel prassel puss. Poesi för nybörjare.

Syftet med materialet är att visa hur mångsidigt man kan använda dikter med de yngsta barnen.

Materialet kan laddas ned kostnadsfritt

pedagogiska stödmaterial

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi