Dela

facebook icon twitter icon

Rikta dig till läsning! -projektets publikation “Material som stöd för läskunnighetsarbete”

Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! (2020–2022) har samlat in innehållet från sina pedagogiska eftermiddagar och webbinariedagar i form av artiklar skrivna av läskunnighetsaktörer och specialister inom läskunnighet. Materialet omfattar också verksamhetsmodeller skapade ur projektet.

Från och med augusti 2020 har man arbetat för läskunnigheten i Åbo genom Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! (2020–2022). På våren 2021 ordnade projektet stödjande pedagogiska eftermiddagar samt två tvåspråkiga webbinariedagar. Den tvåspråkiga publikationen samlar upp de pedagogiska eftermiddagarnas och de tvåspråkiga webbinariedagarnas innehåll i form av artiklar skrivna av läskunnighetsaktörer och specialister inom läskunnighet som gästade de ovannämnda tillställningarna.

Den första delen handlar om ämnen som diskuterades under de pedagogiska eftermiddagarna, medan den andra delen inbegriper ämnen som behandlades under de tvåspråkiga webbinariedagarna. Materialet omfattar också verksamhetsmodeller skapade ur läskunnighetprojektet. Läsglädje för alla!

 

Läs publikationen på webbplatsen aoe.fi:  “Rikta dig till läsning! Läskunnighetsprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbetet” kan du läsa här. 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi