Dela

facebook icon twitter icon

Sällskapet för mediefostran

Material och publikationer för undervisning, för professionell utveckling i arbetet och vardagen.

Material om bl.a. mediepåverkan i olika former, kritiska medie- och informationskunnigheter, unga och sociala medier, anonymt hatprat och yttrandefrihet.

Bekanta dig med materialet