Dela

facebook icon twitter icon

Sällskapet för mediefostran

Material och publikationer för undervisning, för professionell utveckling i arbetet och vardagen.

Material om bl.a. mediepåverkan i olika former, kritiska medie- och informationskunnigheter, unga och sociala medier, anonymt hatprat och yttrandefrihet.

Bekanta dig med materialet

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi