Dela

facebook icon twitter icon

Smarta läsare -läsdiplom

Smarta läsare -läsdiplomet kan utföras av elever i årskurs 1-9. Uppgifterna i Smarta läsare har planerats på olika nivåer, så att de gör det möjligt för elever som befinner sig på olika nivåer att klara av läsdiplomsuppgifterna.

Böckerna i bokbrickan för varje åldersklass är uppdelade enligt tema i mindre bokbrickor med egna namn.

I Smarta läsare stöds multilitteracitret med hjälp av mångsidiga uppgifter och ett omfattande textbegrepp. I Smarta läsare finns uppgifter som stöder mediefostran.

Läs mera om läsdiplomet

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi