Dela

facebook icon twitter icon

Utvecklingsprogrammet Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI)

Utvecklingsprogrammet Inlärning av multilitteracitet med glädje (MOI) är ett program som främjar multilitteracitet.

Programmet grundar sig på senaste vetenskapliga forskningsdata och är avsett för anställda inom småbarnspedagogik, förskole- och nybörjarundervisning (årskurs 1 och 2) samt anställda i biblioteks- och kultursektorn.

På MOI-programmets webbsidor finns tips på inspirerande övningar samt en hel del material att ladda ner kostnadsfritt. Bekanta dig med MOI-programmets webbsida här. 

 

Utvecklingsprogrammet genomförs av Playful Learning Center vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi