Dela

facebook icon twitter icon

Yle Nyhetsskolan

Yle Nyhetsskolan är ett projekt i mediefostran riktat till både grundskolan och utbildningar på andra stadiet.

Yle Nyhetsskolan

Idén är att låta unga göra egna nyheter som publiceras på Nyhetsskolans webbsida och ges synlighet via Svenska Yles olika kanaler.

Bekanta dig med nyhetsskolan

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi