Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin

19.01.2021

Nationell läskunnighetsstrategi ska stärka arbetet för att främja läskunnighet: styrgruppen och projektgruppen inledde sitt arbete i början av januari

Läsrörelsen har sedan 2019 arbetat för att främja läskunnigheten i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets och Nationella läskunnighetsforumets riktlinjer. Den nationella läskunnighetsstrategin breddar och preciserar de tidigare riktlinjerna för att främja läskunnigheten. Arbetet med en nationell läskunnighetsstrategi inleds i början av 2021 och målet är att strategin färdigställs under hösten det här året.

Syftet med den nationella läskunnighetsstrategin är att det läskunnighetsfrämjande arbetet vidgas från att fokusera på utvecklingen av barns och ungas läskunnighet till att utveckla läskunnigheten hos personer i alla åldrar, i enlighet med principerna om kontinuerligt lärande. Strategin ska också vara en del av åtgärderna på region- och kommunnivå, med vilka man främjar de lokala strukturerna som stöder läskunnighet, såsom digitala tjänster och tillgången till bibliotekstjänster.

Utbildningsstyrelsen har tillsatt en styrgrupp och en projektgrupp för arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin år 2021.

Som ordförande för styrgruppen har Utbildningsstyrelsen utsett statssekreterare Minna Kelhä från undervisnings- och kulturministeriet och som vice ordförande Juhana Lassila från Suomen kulttuurirahasto. Sekreterare i styrgruppen är Läsrörelsens koordinatorer Pia Lumme och Belinda Kardén samt undervisningsrådet Kati Costiander.

Medlemmar i styrgruppen:
– kulturråd Leena Aaltonen, Kultur- och konstpolitiska avdelningen, undervisnings- och kulturministeriet
– undervisningsråd Heli Nederström, Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete, undervisnings- och kulturministeriet
– undervisningsråd Kati Costiander, sakkunnig inom småbarnspedagogik, Utbildningsstyrelsen
– ombudsman Juhana Lassila, Suomen Kulttuurirahasto
– ombudsman Katarina von Numers-Ekman, Svenska Kulturfonden
– akademiforskare Jarkko Hautala, Niilo Mäki Instituutti
– specialsakkunnig Sari Jokinen, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
– direktör Minna von Zansen, Finlands biblioteksförening
– ordförande, författare Juha Itkonen, Läscentrum
– ordkonstledare, läromedelsförfattare Aleksis Salusjärvi
– tf. verksamhetsledare Ilmari Nalbantoglu, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
– specialforskare Jonas Sivelä, Institutet för hälsa och välfärd
– litterär ledare, Minna Castren, Finlands förlagsförening
– specialsakkunnig Saara Salomaa, Nationella audiovisuella institutet
– kommunikationschef Anne Rutanen, Finlands facklitterära författare rf.

Utbildningsstyrelsen har utsett verksamhetsledare Ilmi Villacís från Läscentrum till ordförande för den nationella läskunnighetsstrategins projektgrupp.

Utbildningsstyrelsen har utsett följande personer till medlemmar i projektgruppen:
– Läsrörelsens koordinator Pia Lumme, Utbildningsstyrelsen
– Läsrörelsens koordinator Belinda Kardén, Utbildningsstyrelsen
– undervisningsrådet Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen
– undervisningsrådet Minna Harmanen, Utbildningsstyrelsen
– ordförande, lektorn Sari Hyytiäinen, Äidinkielen opettajain liitto
– biträdande professorn Sari Sulkunen, kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
– universitetslektorn Satu Grünthal, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
– utvecklingschefen Mervi Heikkilä, riksomfattande LANU-specialuppgift, Seinäjoki stadsbibliotek
– ordkonspedagog Pia Krutsin, Suomen sanataideopetuksen seura

Ytterligare information:
Belinda Kardén, Läsrörelsens koordinator (svenska), belinda.karden@oph.fi, +358 29 533 1827
Pia Lumme, Läsrörelsens koordinator (finska), pia.lumme@oph.fi, +358 29 533 1809

 

 

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi