Dela

facebook icon twitter icon

Nationella läskunnighetsstrategin 2030

Nationella läskunnighetsstrategin synliggör det arbete som görs för att främja barns och ungas läskunnighet. Den ger också nya möjligheter för att främja läskunnigheten bland vuxna och äldre.

Nationella läskunnighetsstrategin 2030 publicerades den 16.11.2021. 

Läs Nationella läskunnighetsstrategin 2030

Se Nationella läskunnighetstrategin 2030 publiceringstillfälle

Utbildningsstyrelsen tillsatte en  styrgrupp och en projektgrupp för att uppdatera Läsrörelsens riktlinjer till år 2030. Arbetet har samordnats av Läsrörelsen.

Läskunnighetsstrategin färdigställdes i november 2021. Läsrörelsen fortsätter arbetet i form av implementering av strategin i samarbete med olika aktörer.

 

Styrgruppen

Ordförande: Kelhä Minna, generaldirektör, Utbildningsstyrelsen
Vice ordförande: Lassila Juhana, ombud, Finska kulturfonden

Övriga medlemmar:
Aaltonen Leena, kulturråd, Kultur- och konstpolitiska avdelningen, Undervisnings- och kulturministeriet
Castrén Minna, litterär ledare, Finlands förlagsförening
Costiander Kati, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Hautala Jarkko, akademiforskare, Niilo Mäki Institutet
Itkonen Juha, ordförande, författare, Läscentrum
Jokinen Sari, specialsakkunnig, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Nalbantoglu Ilmari, tf. verksamhetsledare, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Nederström Heli, undervisningsråd, Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete, Undervisnings- och kulturministeriet
Rutanen Anne, kommunikationschef, Finlands facklitterära författare rf
Salomaa Saara, specialsakkunnig, Nationella audiovisuella institutet
Salusjärvi Aleksis, ordkonstledare, läroboksförfattare
Sivelä Jonas, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd
von Numers-Ekman Katarina, ombudsman, Svenska Kulturfonden
von Zansen Minna, Finlands Biblioteksförening

Som sekreterare fungerade Läsrörelsens koordinatorer Pia Lumme och Belinda Kardén, samt undervisningsrådet Kati Costiander.

Projektgruppen

Ordförande: Villacís Ilmi, verksamhetsledare, Läscentrum

Övriga medlemmar:
Granskog Pamela, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Grünthal Satu, universitetslektor, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Harmanen Minna, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Heikkilä Mervi, utvecklingschef, den riksomfattande specialuppgiften gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande, Seinäjoki stadsbibliotek
Hyytiäinen Sari, verksamhetsledare, Finska modersmålslärarförbundet
Järvenpää Mari, Läsrörelsen-assistent, Utbildningsstyrelsen
Kardén Belinda, Läsrörelsen-koordinator, Utbildningsstyrelsen
Krutsin Pia, ordkonstpedagog, Föreningen för ordkonstundervisning i Finland
Lumme Pia, Läsrörelsen-koordinator, Utbildningsstyrelsen
Sulkunen Sari, biträdande professor, institutionen för språk- och kommunikationsvetenskap, Jyväskylä universitet

 

 #NationellaLäskunnighetsstrategin #läskunnighet #multilitteracitet
#KansallinenLukutaitostrategia #lukutaito #monilukutaito

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi