Dela

facebook icon twitter icon

Läsande skola

Vi bjuder med alla Finländska grundskolor i arbetet för att skapa en läsande verksamhetskultur i varje skola!

Målen med Läsande skola:

  • Stärka en läsande kultur i skolans vardag.
  • Utveckla stödet för läskunnigheten som ett samarbete mellan olika kunskapsområden.
  • Skapa läsfrämjande permanenta strukturer som en del av skolans verksamhetskultur.
  • Inspirera och uppmuntra skolorna att systematiskt förbättra läskunnigheten tillsammans med hela skolgemenskapen.

Målet med Läsande skola –modellen är att tillsammans med lärare och hela skolans personal skapa en språkmedveten verksamhetskultur som inspirerar till läsning. Med hjälp av modellen kan skolan utveckla och utvärdera sitt eget läsfrämjande arbete, enligt egna behov och resurser. Modellen erbjuder mångsidiga idéer för läsfrämjande och för att skapa en läsande verksamhetskultur samt webbföreläsningar för de skolor som anmäler sig. Som grund för modellen fungerar Lukuliike koulussa –piloten (2020). Modellen har vidareutvecklats med hjälp av en bred grupp sakkunniga.

Användandet av Läsande skola –modellen är möjligt och kostnadsfritt för alla finländska skolor. 

 

Svenskspråkiga skolor kan anmäla sig med som användare av Läsande skola -modellen på följande länk: https://link.webropol.com/s/lasandeskola

 

#LäsandeSkola #LukevaKoulu
#Jagläser! #Minäluen!

Läsande skola är en del av implementeringen av Nationella läskunnighetsstrategin (2021).

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi