Dela

facebook icon twitter icon

Årsklocka kring läskunnighet

Läsande skola året runt! Här finns samlat tips och läsfrämjande material relaterat till flaggdagar, temaveckor och årligen återkommande kampanjer.

Årsklockan är utarbetad i samarbete med skolnätverket Haru. 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi