Dela

facebook icon twitter icon

Maj – juni

3.5 Internationella pressfrihetsdagen
9.5 Europadagen
12.5 Snellmansdagen, finskhetens dag

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi