Dela

facebook icon twitter icon

Föreläsningar

Föreläsningar, infotillfällen och gemensamma kaffemöten som stöd för arbetet.

Information om innehåll samt länkar för att delta i de virtuella tillfällena skickas till de skolor som anmält sig som användare av Läsande skola -modellen. Länkarna skickas några dagar innan. Föreläsningarna ordnas under april-maj och augusti-november.

Augusti:

Läs- och skrivförmåga i årskurs 1–6
23.8.2022 kl. 14:30-15:30
Målgrupp: lärare i åk 1–6
Innehåll: Föreläsningen behandlar läsningens olika delområden och färdigheter som påverkar läsförmågan, som t.ex. språkförståelse, avkodning, benämning och läsförståelse. Vi presenterar olika sätt att upptäcka och kartlägga elevernas behov av stöd inom dessa områden. Under föreläsningen presenteras även finlandssvenska material för kartläggning
Föreläsare: Ann-Katrine Risberg, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet, Pia Vataja, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet

Infotillfälle: årliga läskampanjer riktade till skolor
24.8.2022 kl. 15-16
Målgrupp: lärare i åk 1-9
Läslov, Läsveckan (Läscentrum), Mediekunskapsveckan (KAVI), Ordkonstveckan (Föreningen för ordkonstundervisning), Read Hour (Barn- och ungdomsstiftelsen).

September:

Läsförståelse
1.9.2022 kl. 15-16
Målgrupp: lärare i åk 7–9
Innehåll: Svårigheter i läsförståelse har en omfattande inverkar på skolarbetet i de högre årskurserna i grundskolan. Under föreläsningen behandlas vad läsförståelse består av och vad svårigheter i läsförståelse kan bero på. Olika sätt att identifiera svårigheterna och stöda elevernas läsförståelse presenteras.
Föreläsare: Ann-Katrine Risberg, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet, Nea Kronberg, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet

Stödåtgärder för läsning och skrivning
7.9.2022 kl. 14:30-15:30
Målgrupp: lärare i åk 1–6
Innehåll: Svårigheter i läsning och skrivning yttrar sig på olika sätt i olika skeden av läsutvecklingen. Under föreläsningen går vi kort igenom läsutveckling och konkreta arbetssätt och material för att stöda elevernas läsutveckling.
Föreläsare: Pia Vataja, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet, Nea Kronberg, PeM, projektforskare, Niilo Mäki Institutet

På kommande:
Skrivande skola: Alla lärare är skrivlärare!

Målgrupp: lärare i åk 1-9, fokus på 7-9
Föreläsare: Annette Kronholm, projektledare för Skrivande skola

Skrivande skola: Respons på elevtext
Målgrupp: lärare i åk 1-9, fokus på 7-9
Föreläsare: Annette Kronholm, projektledare för Skrivande skola

Multilitteracitet i undervisningen
Målgrupp: lärare i åk 1-9
Föreläsare: Pamela Granskog, undervisningsråd i modersmål och litteratur, Utbildningsstyrelsen

Vi rekommenderar också:

Ebbans webbinarium, 1.9.2022 kl. 15:30
Ett nytt läsår har dragit i gång och vi vill välkomna Ebbans nya användare och andra intresserade, som vill lära sig mer om Ebban, till ett webbinarium. Vi bjuder på en digital genomgång av Ebbans funktioner, ger tips hur ni enklast kommer i gång med Ebban på skolan, visar lite av innehållet i Ebbans bokhyllor samt tipsar om några nya böcker. På webbinariet finns det även en möjlighet att ställa frågor till oss på Ebban och vår bibliotekarie Micke.
Plats: Teams (en länk skickas till alla anmälda två dagar innan.)
Länk till anmälan 
Mera info på Ebbans webbsida www.ebban.fi

Kohtaa kirja! Möt boken! -webbinar 1.9.2022 kl. 9-12:15 via Zoom
Vad innebär att läsa med inlevelse? Vilken slags litteratur intresserar barn och unga just nu? Vad föds i mötet mellan ordkonst och barn- och ungdomslitteratur? Dessa frågeställningar undersöks under det kostnadsfria webbinariet som arrangeras av Föreningen för ordkonstundervisning i Finland. Välkommen med! Program och länk till anmälan på föreningens webbsida.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi