Dela

facebook icon twitter icon

Föreläsningar

Föreläsningar som som stöd för arbetet.

Av de föreläsningar som hållits under 2022 finns följande fritt tillgängliga och med text på svenska:

Multilitteracitet i undervisningen
Målgrupp: lärare i åk 1-9
Föreläsare: Pamela Granskog, undervisningsråd i modersmål och litteratur, Utbildningsstyrelsen

 

Språklig medvetenhet – ett fyrljus i undervisningen
Målgrupp: lärare i åk 1-9
Föreläsare: Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi